Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
Kontakt
 • Salon klocków LEGO EKLOCKI.NET
  Ul. Pasaż Ursynowski 1/U12
  róg Al. KEN i ul. Ciszewskiego.
  02-722 Warszawa
  NIP: 951-196-44-13

 • E-mail:sklep@jaaarek.pl
 • Telefon22 25 490 25
  503 852 768
 • Gadu Gadu847388
 • Godziny działania sklepuPn: 14:00 - 18:00
  Wt: 14:00 - 18:00
  Śr: 14:00 - 18:00
  Czw: 14:00 - 18:00
  Pt: 14:00 - 18:00
  Soboty: 10.00 - 14.00
  Niedziele i Święta: nieczynne
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Chmura tagów
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Statystyka
 • Ilość produktów: 422
 • Ilość kategorii: 59
 • Ilość promocji: 0
 • Ilość nowości: 0
 • Aktualnie klientów na stronie: 3
 • Sklep odwiedziło: 8180765 klientów
 • Sklep działa od: 01-03-2005

Polityka prywatności

Polityka Prywatności stosowana przez sklep EKLOCKI.NET (jaaarek.pl)

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych będzie Jarosław Żelazko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAAAREK, Jarosław Żelazko, AL. KEN 6/122, 02-722 Warszawa,  Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Warszawie pod nr 276076, NIP: 951-196-44-13, REGON: 140045988,; e-mail: sklep@jaaarek.pl, sklep@eklocki.net , tel. 22 25 490 25, tel. kom. 503 852 76,

Informację na temat przetwarzanych przez firmę JAAAREK, Jarosław Żelazko Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących praw można: poprzez kontakt w następujący sposób:

- listownie na adres: JAAAREK, Jarosław Żelazko, AL. KEN 6/122, 02-722 Warszawa

- poprzez e-mail: sklpe@eklocki.net

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez firmę JAAAREK, Jarosław Żelazko

1/ W zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług (art. 6 ust 1 lit a RODO), w szczególności:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym pełnego korzystania z platformy sklepu internetowego EKLOCKI.NET, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane przez sklep;

zakładania i zarządzania Pani/Pana kontem na platformie sklepu internetowego, oraz zapewnienia obsługi – w tym technicznej - konta, umożliwienie przeprowadzania transakcji z wykorzystaniem tegoż konta realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem, poczty elektronicznej, platformy internetowej, telefonu.

obsługi reklamacji związanych z realizacją umowy sprzedaży z udziałem sklepu EKLOCKI.NET;

obsługi zgłoszeń, zapytań kierowanych przez Panią/Pana (np. przez formularz kontaktowy) pocztą elektroniczną, listownie, droga telefoniczną;

kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

2/ W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na firmie JAAAREK, Jarosław Żelazo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celach podatkowych i rachunkowych, np. w celu wystawienia faktury VAT, tworzenia rejestrów związanych z RODO;

3/ W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy JAAAREK, Jarosław Żelazko (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:

informowanie Pani/Pana o ofertach i nowościach; prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług JAAAREK, Jarosław Żelazko lub usług bądź towarów osób trzecich;

kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną;

przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi handlowemu JAAAREK, Jarosław Żelazko lub przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;

prowadzenie analiz ekonomiczno – finansowych w tym statystycznych oraz archiwizacja tych informacji;

archiwizacja danych;

dane wizualne (monitoring) w sklepie stacjonarnym EKLOCKI.NET

 

4/ Przetwarzanie danych osobowych w celu na który Pani/Pan wyrazi zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, nowych produktach, w których Pani/Pan może wziąć udział;

przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym w celu wysłania do Pani/Pana newslettera z informacją handlową;

 

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych przez firmę JAAAREK, Jarosław Żelazko

1. W zakresie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 

 trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

 3 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);

 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie zamówienia, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

 do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

2. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

3. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:

 DPD Polska Sp. z o.o.

 Poczta Polska S.A.

 InPost S.A.

 Opineo Sp. z o.o.

 Podmioty, którym firma JAAAREK, Jarosław Żelazko powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania w związku z prowadzoną działalnością;

 Podmiotom i organom, którym firma JAAAREK, Jarosław Żelazko jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo wycofania zgody przysługuje w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO lub art. 9 ust 2 lit a RODO.

b. Prawo dostępu do danych osobowych. Osoba której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane firma JAAAREK, Jarosław Żelazko przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.

c. Prawo żądania sprostowania danych osobowych. Może Pani/Pan żądać sprostowania swoich danych osobowych, bądź zwrócić się do firmy JAAAREK, Jarosław Żelazko z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych danych, bądź uzupełnienia błędnych danych osobowych.

d. Prawo żądania usunięcia danych osobowych. Może Pani/Pan żądać usunięcia danych w sytuacji; gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust 2 RODO wobec przetwarzania;

 cofnęła Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 

 

 dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega firma JAAAREK, Jarosław Żelazko

 

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w przypadkach przewidzianych w art. 17 ust 3 RODO.

e. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pan/Pani jest do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji gdy wystąpią przesłanki przewidziane w art. 18 RODO, tj.

f. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO)

g. Prawo do przenoszenia danych osobowych. Pani/Pan ma prawo otrzymania od firmy JAAAREK, Jarosław Żelazko swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi lub żądania aby firma JAAAREK, Jarosław Żelazko przesłała Pani/Pana dane osobowe do innego administratora. Firma JAAAREK, Jarosław Żelazko zrealizuje żądanie jeżeli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

h. Prawo wniesienia skargi do organu. Osoba której dane dotyczą uprawniona jest do złożenia skargi do Organu Nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

W celu skorzystania z przysługujących praw będą mogli Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub bezpośrednio do firmy JAAAREK, Jarosław Żelazko.

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

Firma JAAAREK, Jarosław Żelazko nie będzie przekazywała danych do Państw trzecich.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),


Przejdź do strony głównej

Informacje prawne dotyczące marki LEGO®

LEGO®, logo LEGO®, minifigurka, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, logo FRIENDS, logo MINIFIGURES, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO oraz NEXO KNIGHTS są znakami towarowymi Grupy LEGO. ©2017 The LEGO Group.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl